Fakulty

Deloitte Academy je dělena na jednotlivé fakulty dle odborného zaměření. Níže naleznete přehled všech těchto fakult.

 • Data Science

  Fakulta Data Science je určena pro analytiky i manažery, kteří chtějí vytěžit z dat reálnou businessovou hodnotu. Analytiky naučíme, jak na praktickou aplikaci různých „data science“ technik, a pomůžeme jim posunout se od basic junior analytika k master data scientistovi. Manažerům ukážeme, jak správně vybírat a využívat vhodná data pro zlepšení procesů uvnitř firmy.

  Více informací o fakultě
 • Business Design

  Fakulta Business Design je určena pro všechny, kteří chtějí osobně či businessově růst bez ohledu na specializaci či odvětví, ve kterém pracují. Díky prakticky zaměřeným workshopům získáte inovační znalosti v oblasti navrhování nových produktů a služeb, ale také metodik aplikovatelných na jakýkoli problém či výzvu. A to včetně tvorby firemní strategie. Odnesete si vědomosti, které jsou podle současných globálních trendů nezbytné pro každého inovátora.

  Více informací o fakultě
 • Data Visualization

  Data jsou všude kolem nás. Porozumět jim však není vždy jednoduché, a proto je potřeba věnovat zvláštní pozornost nejen jejich zpracování, ale také vizualizaci. Fakulta Data Visualization je určena pro všechny, kteří by rádi pronikli do světa datové vizualizace, ať už jsou úplnými nováčky, nebo pokročilými uživateli. Ať chtějí ovládnout BI nástroje jako Tableau nebo Power BI, nebo si osvojit principy a postupy vizualizace dat na profesionální úrovni.

  Více informací o fakultě
 • Risk

  V dnešním světě businessu a rychlého digitálního rozvoje se prakticky neustále setkáváme s nejrůznějšími druhy nových a nových rizik. Aby mohli podnikatelé a manažeři odvádět svou práci efektivně a odpovědně, musí si o trendech zmíněného rozvoje udržovat nejen neustálý přehled, ale musí také znát potenciální nástrahy a výzvy, které s sebou přináší. A přesně s tím jim může pomoci naše Risk Fakulta.

  Více informací o fakultě
 • Digital Public

  Fakulta Digital Public v rámci Deloitte Academy akcentuje probíhající digitalizaci veřejné správy v České republice, a to v národním i mezinárodním kontextu. Tento proces se odráží v efektním, účelném a hospodárném zavedení elektronizace back-office i front-office agend orgánů veřejné moci (státní správy i samosprávy).

  Více informací o fakultě