Fakulty

Deloitte Academy je dělena na jednotlivé fakulty dle odborného zaměření. Níže naleznete přehled všech těchto fakult.

 • Data Science

  Fakulta Data Science je určena pro analytiky i manažery, kteří chtějí vytěžit z dat reálnou businessovou hodnotu. Analytiky naučíme, jak na praktickou aplikaci různých „data science“ technik, a pomůžeme jim posunout se od basic junior analytika k master data scientistovi. Manažerům ukážeme, jak správně vybírat a využívat vhodná data pro zlepšení procesů uvnitř firmy.

  Více informací o fakultě
 • Business Design

  Fakulta Business Design je určena pro všechny, kteří chtějí osobně či businessově růst bez ohledu na specializaci či odvětví, ve kterém pracují. Díky prakticky zaměřeným workshopům získáte inovační znalosti v oblasti navrhování nových produktů a služeb, ale také metodik aplikovatelných na jakýkoli problém či výzvu. A to včetně tvorby firemní strategie. Odnesete si vědomosti, které jsou podle současných globálních trendů nezbytné pro každého inovátora.

  Více informací o fakultě
 • Data Visualization

  Data jsou všude kolem nás. Porozumět jim však není vždy jednoduché, a proto je potřeba věnovat zvláštní pozornost nejen jejich zpracování, ale také vizualizaci. Fakulta Data Visualization je určena pro všechny, kteří by rádi pronikli do světa datové vizualizace, ať už jsou úplnými nováčky, nebo pokročilými uživateli. Ať chtějí ovládnout BI nástroje jako Tableau nebo Power BI, nebo si osvojit principy a postupy vizualizace dat na profesionální úrovni.

  Více informací o fakultě
 • Agile

  Flexibilita je jedním ze základních pilířů efektivního firemního řízení. Dostát nárokům rychle se měnícího byznysového prostředí mohou společnosti pomocí agilní transformace. Reorganizace podniku, oddělení a týmů, nové nastavení agendy jednotlivých zaměstnanců nebo revize firemních hodnot jsou však náročné úkoly i pro zkušené managery a team leadery. Získat přehled v nejnovějších trendech v této oblasti a osvojit si metody agilního řízení vám pomohou naše kurzy v rámci fakulty Agile.

  Více informací o fakultě
 • Digital Public

  Fakulta Digital Public v rámci Deloitte Academy akcentuje probíhající digitalizaci veřejné správy v České republice, a to v národním i mezinárodním kontextu. Tento proces se odráží v efektním, účelném a hospodárném zavedení elektronizace back-office i front-office agend orgánů veřejné moci (státní správy i samosprávy).

  Více informací o fakultě