Digital Public

Fakulta Digital Public v rámci Deloitte Academy akcentuje probíhající digitalizaci veřejné správy v České republice, a to v národním i mezinárodním kontextu. Tento proces se odráží v efektním, účelném a hospodárném zavedení elektronizace back-office i front-office agend orgánů veřejné moci (státní správy i samosprávy).

Pomáháme digitalizovat veřejnou správu!

V právním rámci ČR nabyl dne 1. 2. 2020 účinnosti  zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Ten má ve zkratce zajistit plnou digitalizaci služeb ve veřejné správě přibližně do roku 2025 a občanům a dalším subjektům zajišťuje právo na jejich plné využití.

V souladu s těmito cíli byla vytvořena strategie a vládní program Digitální Česko. Jedná se o plán koordinované a komplexní digitalizace České republiky, který je řízen Radou vlády pro informační společnost (RVIS).

Posláním fakulty Digital Public je připravit subjekty veřejné správy i subjekty soukromého sektoru na všechny výše uvedené digitální výzvy. Naším cílem je pomoci jednotlivým aktérům pochopit výhody, které s sebou digitalizace přináší, a upozornit na některá úskalí, se kterými se mohou během tohoto procesu setkat.

Kurzy:

  • Architektura a eGovernment podle Národní architektury ČR
  • Digitálně přívětivá legislativa v praxi
  • Jak na moderní služby v moderním úřadu
  • Projektové řízení pro ICT ve veřejné správě

Co získám účastí na kurzech?

experience icon

Reálné příklady a ukázky

experience icon

Materiály ke kurzu

experience icon

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

experience icon

Cenné kontakty