Agile

Flexibilita je jedním ze základních pilířů efektivního firemního řízení. Dostát nárokům rychle se měnícího byznysového prostředí mohou společnosti pomocí agilní transformace. Reorganizace podniku, oddělení a týmů, nové nastavení agendy jednotlivých zaměstnanců nebo revize firemních hodnot jsou však náročné úkoly i pro zkušené managery a team leadery. Získat přehled v nejnovějších trendech v této oblasti a osvojit si metody agilního řízení vám pomohou naše kurzy v rámci fakulty Agile.

Lektoři naší fakulty vás seznámí s nejnovějšími trendy agilního projektového řízení, ale také vám ukážou konkrétní způsoby, jak je aplikovat a nadále rozvíjet nejen uvnitř vašich týmů, ale i v rámci celých organizací. Můžete si vybrat z obecných kurzů, které vás seznámí s agilitou, nebo se v rámci workshopů zaměřit na konkrétní role a získat odborné certifikace (SAFe). Díky mnohaletým zkušenostem na projektech vám mohou naši odborníci nabídnout nejen skutečný pohled do praxe, ale také vás seznámí s osvědčené postupy v rámci jednotlivých klientských odvětví.

Kurzy:

Leading SAFe® (SA)

V kurzu Leading SAFe® se seznámíme se všemi klíčovými koncepty metodického rámce SAFe®, které vychází z principů Lean, systémového myšlení, agilního vývoje software, produktového vývoje a DevOps. Zjistíte také, co je to lean-agile mindset a proč je v současném tržním prostředí pro firmy tolik důležitý. Dále se naučíte organizovat agilní týmy a agilní programy (tzv. Agile Release Trains) kolem toku hodnoty. Poznáte základní principy zákaznicky orientovaného přístupu a ukážeme si několik technik z oblasti design thinkingu, které je pomáhají naplnit..

OKR (Objectives and Key Results) – moderní technika plánování v době digitalizace a implementace agilních principů

V rámci tohoto workshopu se seznámíte se základními principy této moderní plánovací metody a poznáte její výhody oproti klasickému plánování metodou top-down. Kombinací teorie a praktických cvičení se naučíte, jak OKR implementovat i ve vaší společnosti, a dozvíte se, na co dát pozor.

SAFe® 5 Product Owner / Product Manager (POPM)

Na kurzu získáte podrobné informace o činnostech, nástrojích a mechanismech využívaných pro správu backlogu a řízení agilního programu. Porozumíte také fungování zmíněného agilního programu (tzv. Agile Release Train) a tomu, jak generuje hodnotu pro zákazníky.

SAFe® 5 Lean Portfolio Management (LPM)

V tomto kurzu získají účastníci praktické nástroje a techniky potřebné k implementaci tří dimenzí LPM: Strategické a investiční financování, Agilní operace portfolia a Lean Governance. Naučíte se budovat moderní systém portfolio managementu v souladu s principy Lean-agile. Dobře porozumíte principům SAFe®, rolím, procesům a technikám na úrovni portfolia.

Začínáme s Lean Portfolio Managementem

V rámci tohoto workshopu zjistíte, jaké výzvy provází implementaci principů Lean Portfolio Managementu a přípravu a řízení agilních projektů. Dozvíte se také, jak se připravit na efektivní kick-off schůzku LPM a jak všechny zúčastněné strany (zejména týmy a jejich jednotlivé členy) patřičně seznámit s plánovanou transformací / implementací agilních řešení.

 

Co získám účastí na kurzech?

experience icon

Reálné příklady a ukázky

experience icon

Materiály ke kurzu

experience icon

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

experience icon

Cenné kontakty